Ronjenje

Szent Istvan
Ovo je najveći potopljeni brod na Jadranu. Potopljen je davne 1918. godine, 10-ak nm udaljenosti od otoka Premude i nije otvoren za turistička ronjenja. Čeličnu grdosiju dugu 152 metra dodatno štite dubina od 66 metara i nepristupačan položajna otvorenu moru.

‘Katedrala’
U uvali Široka, na dubini od 5,42 metra nalazi se lokacija kupolastog oblika i brojnih procjepa i pukotina kroz koje prodire sunčeva svjetlost te stvara jedinstven doživljaj igre svjetla.

Hrid Masarine
Dubina 2,45 metara, idealna kako za početnike tako i za napredne ronioce. Vidljivost je odlična, a riblji svijet prebogat.

Hrid Bračić
Dubina 3,40 metara – pogodna za početnike i napredne ronioce. S vanjske strane hridi dno se strmo obrušava u dubinu. Zid je predivan, mnoštvo riba pliva oko ronioca, a na donjem dijelu nalaze se ostaci antičkog broda.

Otočić Lutrošnjak

Dubina 5,45 metara. Odlična vidljivost, zid počinje na desetak metara dubine te se spušta do 45 metara dubine. Bogato je obrastao gorgonijama i spužvama.